Ceramic Lamp Holder GX9.5

Code: GX95-SKT
Availability: Expected Soon
  • Ceramic Lamp Holder for Lamps with GX9.5 Base
£28.00 inc VAT

Ceramic lamp holder for lamps with the GX9.5 base.